Rotaract Nedir?

 

ROTARACT NEDİR ?

Rotaract, üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için 18-30 yaş aralığındaki gençlere fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir. Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında gelişimleri sağlanır. Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar sürecek sağlam dostluk bağları kurarak kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Dostluk” dur.

2rtcnedir    3rtcnedir    4arkadaşlık      5toplum2    6eğitim

ROTARACT’A GİRİŞ

Rotaract kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen evrensel çabanın bir parçasıdır. Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaract’ların Uluslararası Rotary (U.R.) ve Rotary Vakfı’nın birçok olanağından yararlanabilirler. U.R., Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar. Rotaract olabilmek için aşağıda sıralanan maddelere uygunluk aranmaktadır.
– Hukuken resmi bir dernek üyesi olmaya engeli olmamak;
– 18-30 yaşları arasında olmak;
– Toplumuna ve diğer dünya toplumlarına insani hizmetler sunmaya ve uluslararası iyi niyet ve anlayışı geliştirmeye istekli olmak;
– Takım çalışmasına yatkın ve kendini geliştirmeye açık olmak ve
– Ahlaki standartları liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak benimsemiş olmaktır.

7eglence1      10kürsü      11uluslarası      12konferanslar      1ic sol ust

ROTARACT’IN AMACI

 • 18 – 30 yaş arası gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek
 • Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek ve bunun gereğini kabul etmek
 • Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek
 • Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak
 • Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslararası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek
 • Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmamak

Resim4Resim3Resim2  rtc ellerMy-Rotaract-Theme-small-bgt

“Kendinden Önce Hizmet” teması Rotary’yi yıllar boyunca ayakta tutan temel ilkedir. Bir Rotaract kulübünün hizmet projeleri de, kendi ülkesindeki ve tüm dünyadaki yaşam standartlarının iyileştirilmesine yöneliktir. Bu projeler sağlık, eğitim, çevre ve farkındalık yaratmak gibi günümüzün proje ihtiyacı olan dallarında gerçekleşmektedir. Her Rotaract kulübünün yılda en az iki büyük hizmet projesi gerçekleştirmesi istenir. Bu projelerden biri toplum hizmetleri alanında, diğeri ise uluslararası anlayışın gelişmesine yönelik olmalıdır ve kulüp üyelerinin tamamı ya da büyük bir çoğunluğu bu projelere katılmalıdır. Rotaract kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerin kapsamı standart Rotaract Kulübü Ana Tüzüğü’nde belirtilmiştir.

 

KOMİTELER

 • Kulüpiçi Hizmetler Komitesi
 • Hizmet Projeleri Komitesi
 • Üyelik ve Üyeliği Geliştirme Komitesi
 • Uluslararası Hizmet ve Vakıf Komitesi
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi